Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
storno [2017/01/17 20:28]
ondras
storno [2019/03/14 08:09] (aktuální)
ondras
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== III. Závazek rodiče ===== ===== III. Závazek rodiče =====
-Rodič se zavazuje zaplatit cenu pobytu dítěte na táboře v celkové výši nejpozději do konce síce května roku, ve kterém se tábor koná. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. ​+Rodič se zavazuje zaplatit cenu pobytu dítěte na táboře v celkové výši nejpozději do dvou síců od schválení přihlášky dítěte. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. ​
  
 ===== IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče ===== ===== IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče =====