Poslední volná místa na třetím běhu! Podejte si přihlášku

Přihlašování

Přihlašování do Sluneční zátoky:

  • 25. - 29. 1. 2024 pro děti, které se tábora (a stejného běhu) zúčastnily minulý rok + pro jejich mladší sourozence,
  • od 1. 2. 2024 pro všechny zájemce.

Přihlášku podejte elektronicky vyplněním formuláře na adrese:

https://prihlasky.slunecni-zatoka.cz/

Termíny a cena tábora

V roce 2024 jsou termíny dvacetidenních běhů:

  1. běh: 29. června - 18. července
  2. běh: 18. července - 6. srpna
  3. běh: 6. srpna - 25. srpna

Cena pobytu v roce 2024 je 9.600 Kč (včetně DPH) za 20-denní běh. Tuto částku je třeba uhradit do dvou měsíců od potvrzení přihlášky. V ceně je zahrnuta oddílová čepice a táborové tričko s obrázkem.

Horní věková hranice je stanovena na 14 let (na konci letních prázdnin). Přijetí dětí 15ti letých je možné po dohodě s admirálem (hlavním vedoucím) běhu, na který se dítě hlásí. V takovém případě laskavě použijte kontaktů. Program tábora je připravován jako hra pro děti - ne tedy pro mládež odrostlou školním škamnám. Vzhledem k náročnosti programu nemůžeme přijmout děti, které vyžadují zvláštní péči.

p8210970.jpg

Odjezd autobusů: z areálu ČZU v Praze-Suchdole vždy v 10.00 hod. (viz mapa)
Příjezd: tamtéž asi ve 14. 00 hodin

Důležité informace

  • Vzhledem k slabému mobilnímu signálu a v podstatě nulovým možnostem dobíjení mobilů (z bezpečnostních důvodů nemají děti volný přístup k zásuvkám) doporučujeme spoléhat na klasické poštovní služby a dětem na tábor mobilní telefon vůbec nedávat. Navíc u malých dětí jsou telefonické rozhovory vysloveně nevhodné. Slyšet hlas svého rodiče vede obvykle k tesklivým náladám. Pište raději dopisy.
  • Jede-li vaše dítě na náš tábor poprvé, určitě s ním navštivte webové stránky našeho tábora http://slunecnizatoka.czu.cz/ . Na nich se dozvíte řadu důležitých a zajímavých informací o programu, vybavení, tradicích a táborovém životě.
  • Za ztrátu a poškození cenných předmětů (jako jsou fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, atd.) zřizovatel neručí.
  • Z poplatků za pobyt dětí v táboře se kromě vlastního provozu hradí i údržba a vybavení objektů (kuchyně, jídelen, ošetřovny, umýváren, loděnice, chatek pro malé děti, stanů), nakupují se další pomůcky a vybavení pro pobyt a program (lůžkoviny, sportovní náčiní, potřeby pro putování, kanoe, pramice, pádla, plovací vesty), hradí se nájem a poplatky místnímu úřadu.
  • Podmínky storna jsou detailně popsány v tomto dokumentu.