Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kontakty [2020/06/29 12:46]
ondras
kontakty [2021/07/01 05:48]
ondras
Řádek 14: Řádek 14:
 ===== Odjezd a příjezd ===== ===== Odjezd a příjezd =====
  
-V roce 2020 je časování příjezdu a odjezdu ​všech šesti půlběhů extra-komplikované a individuálníInformace o něm dostanou rodičpřihlášených námořníků včas e-mailem.+  * ** Odjezd autobusů:​** z areálu ČZU Praze-Suchdole vždy v 10.00 hod. (objekt 1080, garážautoprovozu) 
 +  * **Příjezd:** tamtéž asi ve 1400 hodin
  
-Na Suchdole budou autobusy přistaveny na tradiční ​místo ​u garáží autoprovozu. Přímá příjezdová cesta je však v rekonstrukciproto je nutné ​ijet objížďkou skrz areál univerzity. Parkovat lze na libovolném zakroužkovaném ​parkovišti, nejsnáze hned u garážíSituaci ukazuje mapka níže:+V roce 2021 je jiné odjezdové ​místo: jedná se o Hlavní parkoviště ČZU P1, v areálu České zemědělské univerzity. Příjezd ​je naštěstí jednoduchý:​ Z Kamýcké odbočit doleva do ČZU (Internacionální)po první závoře zase doleva (ed kolejí A), na konci je veliké ​parkoviště po levé ruce. Cesta i místo jsou znázorněny na mapce.
  
-{{ :sz-mapka-rodice.png?nolink |}}+{{ :sz2021-odjezd.jpg?nolink |}}
  
-<​html>​ 
-<!-- 
- 
-Aby toho nebylo málo, pro rok 2020 je jiné odjezdové místo: jedná se o Hlavní parkoviště ČZU P1, v areálu České zemědělské univerzity. Příjezd je naštěstí jednoduchý:​ Z Kamýcké odbočit doleva do ČZU (Internacionální),​ po první závoře zase doleva (před kolejí A), na konci je veliké parkoviště po levé ruce. Cesta i místo jsou znázorněny na mapce. 
---> 
-</​html>​ 
- 
-<​html>​ 
-<!-- 
-  * ** Odjezd autobusů:​** z areálu ČZU v Praze-Suchdole vždy v 10.00 hod. (objekt 1080, garáže autoprovozu) 
-  * **Příjezd:​** tamtéž asi ve 14. 00 hodin 
---> 
-</​html>​ 
  
 <​html>​ <​html>​