Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

encyklopedie:zkratky [2012/11/07 20:17]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
encyklopedie:zkratky [2012/12/28 11:56]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Zkratky ====== 
  
-^ Adm. | Admirál | 
-^ Administra | Admirál ničící lejstra | 
-^ BJZ | Bílá jelení zvěř - univerzální název pro všechny (zpravidla tři za běh) filmy, které admiralita laskavě promítne námořníkům. Zeptá-li se námořník admirála či kapitána, co se bude promítat, jako odpověď uslyší: '​Bílá jelení zvěř'​. Druhou a poslední přípustnou odpovědí je: 'Chov bažantů na Konopišti'​. Takto lze eliminovat přečasté dotazy námořníků. | 
-^ BLB | Bomba lásky k bližnímu. Pilinový bojový míček. V mokrém stavu velmi nepříjemný. Téměř vyhynul. Nahrazován hnusnými kuličkami z kuličkárny v IKEI. Zaplať pánbu za ně. | 
-^ Cpt. | Kapitán | 
-^ DODO | Dopis domů, psaný námořníky zpravidla pod dohledem kapitána, plavčíci píší domů obrázkovým písmem po příjezdu na tábor a potom před návratem, aby rodičům připomněli,​ že se brzy vrátí | 
-^ JOŠ | Jahodův ohnivý šutr - starodávné služební vozidlo. Správce Jahoda se snažil vylepšit vzhled svého vozidla nálepkou "​Firestone",​ což lstiví kapitáni přeložili a z důvodu utajení zkrátili na JOŠ (Děkuji, Míro). Mladší kapitáni ​ se mylně domnívají,​ že tato zkratka ve skutečnosti znamená "​uhlí"​. | 
-^ KVTV | Koupání v teplé vodě | 
-^ NaVeVr | Nákup ve Vráži - exotická výprava do civilizace | 
-^ NaVOstro | Nákup v Ostrovci - exotická výprava do civilizace | 
-^ OŠ | Ošetřovna | 
-^ PKD | Protikomáří dres -  pékádéčko,​ modrý montérkový overal, který nosí kapitáni (někteří i 24 hodin denně) | 
-^ PPT | Práce pro tábor - často program služebního oddílu, např. sbírání šišek do U-reaktoru | 
-^ ŘS | Řídící středisko | 
-^ SaprSeZpr | Samostatný průzkum se zprávou | 
-^ SZ | Sluneční zátoka | 
-^ UB | "​Úplně blbý" | 
-^ Vcpt. | Vícekapitán | 
-