Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Toto je starší verze dokumentu!


Zkratky

Adm. Admirál
Administra Admirál ničící lejstra
BJZ Bílá jelení zvěř - univerzální název pro všechny (zpravidla tři za běh) filmy, které admiralita laskavě promítne námořníkům. Zeptá-li se námořník admirála či kapitána, co se bude promítat, jako odpověď uslyší: 'Bílá jelení zvěř'. Druhou a poslední přípustnou odpovědí je: 'Chov bažantů na Konopišti'. Takto lze eliminovat přečasté dotazy námořníků.
BLB Bomba lásky k bližnímu. Pilinový bojový míček. V mokrém stavu velmi nepříjemný. Téměř vyhynul. Nahrazován hnusnými kuličkami z kuličkárny v IKEI. Zaplať pánbu za ně.
Cpt. Kapitán
DODO Dopis domů, psaný námořníky zpravidla pod dohledem kapitána, plavčíci píší domů obrázkovým písmem po příjezdu na tábor a potom před návratem, aby rodičům připomněli, že se brzy vrátí
JOŠ Jahodův ohnivý šutr - starodávné služební vozidlo. Správce Jahoda se snažil vylepšit vzhled svého vozidla nálepkou „Firestone“, což lstiví kapitáni přeložili a z důvodu utajení zkrátili na JOŠ (Děkuji, Míro). Mladší kapitáni se mylně domnívají, že tato zkratka ve skutečnosti znamená „uhlí“.
KVTV Koupání v teplé vodě
NaVeVr Nákup ve Vráži - exotická výprava do civilizace
NaVOstro Nákup v Ostrovci - exotická výprava do civilizace
Ošetřovna
PKD Protikomáří dres - pékádéčko, modrý montérkový overal, který nosí kapitáni (někteří i 24 hodin denně)
PPT Práce pro tábor - často program služebního oddílu, např. sbírání šišek do U-reaktoru
ŘS Řídící středisko
SaprSeZpr Samostatný průzkum se zprávou
SZ Sluneční zátoka
UB „Úplně blbý“
Vcpt. Vícekapitán