Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
encyklopedie:trifidi [2012/11/07 20:17]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
encyklopedie:trifidi [2012/12/28 11:56] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Tělesně i duševně náročná hra //Trifidi// se vždy odehrává na [[trifidi_vrch|Trifidím vrchu]]. Polovina tábora vrch brání a luští zprávu, složenou z životů útočníků. Ti se naopak snaží získat zprávu, jež je k nalezení roztroušena porůznu v oblasti vrchu. Tělesně i duševně náročná hra //Trifidi// se vždy odehrává na [[trifidi_vrch|Trifidím vrchu]]. Polovina tábora vrch brání a luští zprávu, složenou z životů útočníků. Ti se naopak snaží získat zprávu, jež je k nalezení roztroušena porůznu v oblasti vrchu.
  
-Často se hraje v [[klan|klanech]] a zabere celé dopoledne. Hra je z principu lehce nevyvážená,​ nikdo ale neví, v čí prospěch. Obecně se po hře má za to, že v prospěch těch, co vyhráli. 
- 
- 
- 
-===== Pravidla v kostce ===== 
- 
-Trifidí vrch, místo sehrání, je obehnán páskou. Ta na něm označuje domov obránců, který za žádnou cenu nesmí opustit. Obránci jsou navíc nesmrtelní,​ což se mj. projevuje tak, že nemají [[zivot|životy]]. Na stromech v této oblasti jsou však rozvěšeny kartičky s textem (zpravidla jen pár písmen / číslic / obojího), který obsahuje zašifrovanou zprávu. Právě tyto kartičky musí obránci hájit před dotíravými útočníky. 
- 
-Útočníci mají na zádech život a pohybují se vně vyznačené oblasti. Tam se jim nemůže nic stát (není kdo by je ohrožoval),​ ale mimo oblast nejsou žádné kartičky na stromech. Proto musí útočníci čas od času vbíhat do nepřátelského území za účelem zjištění textu na kartičkách. Pohyb v tomto území je ale velmi riskantní, protože zde se může útočník stát snadnou a rychlou kořistí obránce. To je dvojnásobná škoda, protože útočník na svém životě též nese část zašifrované zprávy, která se tak dostane do rukou nepřítele. 
- 
-Obě dvě strany tak mají stejný cíl: zjistit tajnou zprávu a vykonat, co se v ní žádá. Obránci nacházejí části zprávy na ukořistěných životech, útočníci na kartičkách na stromech. Útočníci však nesmí kartičky ze stromů strhávat; smí si jen zapamatovat jejich obsah. 
- 
-Do hry se, v roli luštičů (tzv. //​Mozkových center//) zapojují též kapitáni; koordinují útok/​obranu,​ schraňují zjištěná data a luští zprávu. Princip hry dává možnost široce rozvinout taktické a strategické cítění, především na straně útočníků,​ kteří mohou do nepřátelského území vbíhat jednotlivě / po skupinkách,​ trvale / nárazově, probíhat napříč / vracet se zpět atp. 
- 
-Mohlo by se zdát, že role útočníků je výrazně obtížnější:​ obránci nemají prakticky co ztratit a mají výškovou převahu. Je však nutno uvážit, že útočníci disponují typicky trojnásobkem životů, než je kartiček na stromech; proto (při obdobně dlouhých zprávách pro útočníky a obránce) dochází k opakování textů na životech a obránci často získávají redundantní informace. 
- 
-Kódované zprávy pro obě soupeřící poloviny chystá [[admiralita|admiralita]]. Dbá na to, aby byly obdobně dlouhé a rozumně luštitelné. Je možné obě zprávy vytvořit shodné, tato informace ale musí zůstat po celou dobu hry tajná (jinak by hra probíhala výrazně jiným - nežádoucím - tempem). 
  
  
  
 {{tag>​hry}} {{tag>​hry}}