Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Toto je starší verze dokumentu!


Trifidi

Tělesně i duševně náročná hra Trifidi se vždy odehrává na Trifidím vrchu. Polovina tábora vrch brání a luští zprávu, složenou z životů útočníků. Ti se naopak snaží získat zprávu, jež je k nalezení roztroušena porůznu v oblasti vrchu.

Často se hraje v klanech a zabere celé dopoledne. Hra je z principu lehce nevyvážená, nikdo ale neví, v čí prospěch. Obecně se po hře má za to, že v prospěch těch, co vyhráli.

Pravidla v kostce

Trifidí vrch, místo sehrání, je obehnán páskou. Ta na něm označuje domov obránců, který za žádnou cenu nesmí opustit. Obránci jsou navíc nesmrtelní, což se mj. projevuje tak, že nemají životy. Na stromech v této oblasti jsou však rozvěšeny kartičky s textem (zpravidla jen pár písmen / číslic / obojího), který obsahuje zašifrovanou zprávu. Právě tyto kartičky musí obránci hájit před dotíravými útočníky.

Útočníci mají na zádech život a pohybují se vně vyznačené oblasti. Tam se jim nemůže nic stát (není kdo by je ohrožoval), ale mimo oblast nejsou žádné kartičky na stromech. Proto musí útočníci čas od času vbíhat do nepřátelského území za účelem zjištění textu na kartičkách. Pohyb v tomto území je ale velmi riskantní, protože zde se může útočník stát snadnou a rychlou kořistí obránce. To je dvojnásobná škoda, protože útočník na svém životě též nese část zašifrované zprávy, která se tak dostane do rukou nepřítele.

Obě dvě strany tak mají stejný cíl: zjistit tajnou zprávu a vykonat, co se v ní žádá. Obránci nacházejí části zprávy na ukořistěných životech, útočníci na kartičkách na stromech. Útočníci však nesmí kartičky ze stromů strhávat; smí si jen zapamatovat jejich obsah.

Do hry se, v roli luštičů (tzv. Mozkových center) zapojují též kapitáni; koordinují útok/obranu, schraňují zjištěná data a luští zprávu. Princip hry dává možnost široce rozvinout taktické a strategické cítění, především na straně útočníků, kteří mohou do nepřátelského území vbíhat jednotlivě / po skupinkách, trvale / nárazově, probíhat napříč / vracet se zpět atp.

Mohlo by se zdát, že role útočníků je výrazně obtížnější: obránci nemají prakticky co ztratit a mají výškovou převahu. Je však nutno uvážit, že útočníci disponují typicky trojnásobkem životů, než je kartiček na stromech; proto (při obdobně dlouhých zprávách pro útočníky a obránce) dochází k opakování textů na životech a obránci často získávají redundantní informace.

Kódované zprávy pro obě soupeřící poloviny chystá admiralita. Dbá na to, aby byly obdobně dlouhé a rozumně luštitelné. Je možné obě zprávy vytvořit shodné, tato informace ale musí zůstat po celou dobu hry tajná (jinak by hra probíhala výrazně jiným - nežádoucím - tempem).