Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

encyklopedie:sluzebni_kapitan [2012/12/28 11:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Služební kapitán ======
 +
 +Spí v ŘS osvětleném lampičkou. Děti, které mají v noci nějaký problém, si ho tam najdou.
 +
 +===== Kapitán ve službě =====
 +
 +Tento text jest opsán ze složky, nadepsané "​Kapitán ve službě",​ která visí spolu s [[devitiocasa_kocka|devítiocasou kočkou]] na nástěnce v ŘS. Na složce je výmluvný otisk razítka //​Nežádoucí osoba//.
 +
 +^ 7.30 | Vstává, budí ostatní kapitány, aby byli nejpozději do troubení budíčku umyti a připraveni k programu |
 +^ 7.45 | Vyhlašuje řehtačkou předbudíček. Doba řehtání je buď určena nebo ji kapitán odhadne podle šumu v táboře |
 +^ 8.00 | Zajistí troubení budíčku, organizuje mytí, zjistí, zda je připravena snídaně |
 +^ 8.15 | Podle stádia mytí a rozcviček vyhlašuje snídani. Organizuje službu u stolku na špinavé nádobí, podle rozdělovníků volá posádky k výdej jídla. Kontroluje a propouští posádkové služby od stolu. hady na utírání stolů se máchají v kbelíku na špinavé nádobí a musí být rozloženy na ústředním topení |
 +^ 8.45 | Vyvěšuje úklidovou vlajku |
 +^ 9.00 | Oznamuje silným gongem začátek dopoledního programu. Po začátku dop. programu stanoví službu a koná tyto základní práce: <​html><​ul><​li>​doplní palivo U-reaktoru</​li><​li>​nasbírá kolečko šišek</​li><​li>​vysbírání papírků v prostoru celého tábora a okolí</​li><​li>​rovnání švihadel a chůd</​li></​ul></​html>​Po skončení těchto prací se služební kapitán zeptá admirality na další příležitostné práce |
 +^ 11.45 | Organizuje přípravu jídelny k obědu - roznesení polévkových talířů, lžic a případných příloh. Staví službu ke stolku se špinavým nádobím a podle rozdělovníku volá posádky k obědu, přebírá od posádkových služeb uklizený stůl |
 +^ 13.45 | Není-li určeno jinak, svolává kapitány do ŘS tak, aby kapitanát začal přesně 13.45 |
 +^ 14.00 | Silně zvoní gongem začátek odpoledního programu |
 +^ 16.00 | Vyhlašuje gongem a vlajkou svačinu, volá posádky, přebírá stoly |
 +^ 16.30 | Gongem ohlašuje začátek druhého odpoledního programu |
 +^ 18.00 | Gongem oznamuje začátek bodování a vyzve bankéře, aby zaujali svá místa u přepážek,​ které budou otevřeny přesně v 18.10 |
 +^ 18.45 | Není-li určeno jinak, vyhlašuje nástup a velí mu |
 +^ 19.00 | Vyhlašuje večeři a organizuje ji |
 +^ 20.15 | 1. řehtání - mytí plavčíků. Zajistí, aby kapitáni dohlíželi na mytí, rozsvěcí světla v táboře |
 +^ 20.30 | 2. řehtání - mytí lodníků |
 +^ 20.45 | 3. řehtání - mytí kadetů |
 +^ 21.00 | Silný gong - předvečerka. Ruší veškeré zábavy dětí i kapitánů |
 +^ 21.15 | Počítání ohlášené bubnováním,​ kterého se musí zúčastnit všichni kapitáni a vícekapitáni |
 +^ 21.30 | Zajistí troubení večerky, propouští kapitány od hlídání dětí v době, kdy je v táboře absolutní klid a může sám zajistit dozor. Pokud je určeno, staví hlídky |
 +^ 22.00 | Kapitanát |
 +^ 23.00 | Vyhlašuje předvečerku kapitánů a posílá je od zábav do umývárny a spát. Večerka vícekapitánů je o 1 hodinu dříve V noční době je v ŘS, kde je na okně osvětlen nápis "​Služební kapitán"​. Jsou-li stavěny hlídky dětí, zajišťuje jejich střídání a kontrolu. Při rozednění zhasíná tábor. Službu ukončuje ranním vzbuzením služeb. kapitána pro další den |