Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Služební kapitán

Spí v ŘS osvětleném lampičkou. Děti, které mají v noci nějaký problém, si ho tam najdou.

Kapitán ve službě

Tento text jest opsán ze složky, nadepsané „Kapitán ve službě“, která visí spolu s devítiocasou kočkou na nástěnce v ŘS. Na složce je výmluvný otisk razítka Nežádoucí osoba.

7.30 Vstává, budí ostatní kapitány, aby byli nejpozději do troubení budíčku umyti a připraveni k programu
7.45 Vyhlašuje řehtačkou předbudíček. Doba řehtání je buď určena nebo ji kapitán odhadne podle šumu v táboře
8.00 Zajistí troubení budíčku, organizuje mytí, zjistí, zda je připravena snídaně
8.15 Podle stádia mytí a rozcviček vyhlašuje snídani. Organizuje službu u stolku na špinavé nádobí, podle rozdělovníků volá posádky k výdej jídla. Kontroluje a propouští posádkové služby od stolu. hady na utírání stolů se máchají v kbelíku na špinavé nádobí a musí být rozloženy na ústředním topení
8.45 Vyvěšuje úklidovou vlajku
9.00 Oznamuje silným gongem začátek dopoledního programu. Po začátku dop. programu stanoví službu a koná tyto základní práce:
  • doplní palivo U-reaktoru
  • nasbírá kolečko šišek
  • vysbírání papírků v prostoru celého tábora a okolí
  • rovnání švihadel a chůd
Po skončení těchto prací se služební kapitán zeptá admirality na další příležitostné práce
11.45 Organizuje přípravu jídelny k obědu - roznesení polévkových talířů, lžic a případných příloh. Staví službu ke stolku se špinavým nádobím a podle rozdělovníku volá posádky k obědu, přebírá od posádkových služeb uklizený stůl
13.45 Není-li určeno jinak, svolává kapitány do ŘS tak, aby kapitanát začal přesně 13.45
14.00 Silně zvoní gongem začátek odpoledního programu
16.00 Vyhlašuje gongem a vlajkou svačinu, volá posádky, přebírá stoly
16.30 Gongem ohlašuje začátek druhého odpoledního programu
18.00 Gongem oznamuje začátek bodování a vyzve bankéře, aby zaujali svá místa u přepážek, které budou otevřeny přesně v 18.10
18.45 Není-li určeno jinak, vyhlašuje nástup a velí mu
19.00 Vyhlašuje večeři a organizuje ji
20.15 1. řehtání - mytí plavčíků. Zajistí, aby kapitáni dohlíželi na mytí, rozsvěcí světla v táboře
20.30 2. řehtání - mytí lodníků
20.45 3. řehtání - mytí kadetů
21.00 Silný gong - předvečerka. Ruší veškeré zábavy dětí i kapitánů
21.15 Počítání ohlášené bubnováním, kterého se musí zúčastnit všichni kapitáni a vícekapitáni
21.30 Zajistí troubení večerky, propouští kapitány od hlídání dětí v době, kdy je v táboře absolutní klid a může sám zajistit dozor. Pokud je určeno, staví hlídky
22.00 Kapitanát
23.00 Vyhlašuje předvečerku kapitánů a posílá je od zábav do umývárny a spát. Večerka vícekapitánů je o 1 hodinu dříve V noční době je v ŘS, kde je na okně osvětlen nápis „Služební kapitán“. Jsou-li stavěny hlídky dětí, zajišťuje jejich střídání a kontrolu. Při rozednění zhasíná tábor. Službu ukončuje ranním vzbuzením služeb. kapitána pro další den