Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pro-rodice [2020/05/28 07:56]
muwin [Sdělení admirality v době Koronavirové - č. 2]
pro-rodice [2020/11/30 07:40] (aktuální)
ondras
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pro rodiče ====== 
- 
- 
- 
- 
-===== Sdělení admirality v době Koronavirové ===== 
- 
-**Vážení a milí rodiče,** 
- 
-** Sluneční zátoka se bude konat, ale s ohledem na zajištění zvýšených hygienických,​ organizačních a personálních opatření, letos netradičně takto: ** 
- 
-  - ** V době původních tří běhů tábora proběhnou vždy 2 desetidenní poloběhy pro poloviční počet dětí: ** 
-         ​* ​ **[1. - 10. 7.] & [11. - 20. 7. 2020]** 
-         ​* ​ **[20. 7. - 29. 7.] & [30. 7. - 8. 8. 2020]** ​ 
-         ​* ​ **[8. 8. - 17. 8.] & [18. 8. - 27. 8. 2020]** ​ 
-  - ** Děti do těchto poloběhů budou rozděleny podle věku, mladší děti prvních 10 dní, starší druhých 10 dní. Toto řešení (mladší vs. starší) bylo zvoleno kvůli věkově vhodnému sestavení programu a zaměstnání dětí. ** 
-  - ** Jsme si vědomi, že může dojít k situaci, že sourozenci pojedou v různých termínech. Zachováme však silná přátelství mezi kamarády stejných věkových kategorií. Možné přesuny dětí, které hraničně patří do obou věkových kategorií, s vámi budeme řešit individuálně. ** 
-  - ** Pro všechny dosud přijaté děti platí možnost přednostního přihlášení pro příští rok. ** 
- 
-** Děkujeme vám za pochopení - věřte nám, že ani pro nás rozhodování nebylo lehké a vše proběhlo s ohledem na co nejlepší zajištění zdárného průběhu našeho tábora. ** 
- 
  
 ====== Pro rodiče ====== ====== Pro rodiče ======