Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pro-rodice [2020/04/20 08:09]
muwin [Sdělení admirality v době Koronavirové]
pro-rodice [2020/05/28 07:56] (aktuální)
muwin [Sdělení admirality v době Koronavirové - č. 2]
Řádek 8: Řádek 8:
 **Vážení a milí rodiče,** **Vážení a milí rodiče,**
  
-** s konáním tábora ve Sluneční ​zátoce počítáme ​uděláme maximum pro toaby i letos proběhl. Tábor chystáme. Budeme se řídit informacemi a závaznými pokyny vlády. ​**+** Sluneční ​zátoka se bude konat, ale s ohledem na zajištění zvýšených hygienických,​ organizačních personálních opatření, letos netradičně takto: ​**
  
-** Připravujeme i různé nové varianty, které by mohly návaznosti na omezení ​počtu účastníků nebo období prázdnin nastatNapříklad ​případě omezení počtu účastníků budeme zvažovat i konání dvou desetidenních turnusů v rámci jednoho běhu, v případě omezení na srpen tři desetidenní běhyPokud by vám případná nová varianta nevyhovovalaplatbu vám vrátíme. **+  - ** V době původních tří běhů tábora proběhnou ​vždy 2 desetidenní poloběhy pro poloviční ​počet dětí: ** 
 +         ​* ​ **[1. - 10. 7.] & [11. - 20. 7. 2020]** 
 +         ​* ​ **[20. 7. - 29. 7.] & [30. 7. - 8. 8. 2020]**  
 +         ​* ​ **[8. 8. - 17. 8.] & [18. 8. - 27. 8. 2020]**  
 +  - ** Děti do těchto poloběhů budou rozděleny podle věku, mladší děti prvních 10 dní, starší druhých 10 dníToto řešení (mladší vs. starší) bylo zvoleno kvůli ​kově vhodnému sestavení programu a zaměstnání dětí. ** 
 +  - ** Jsme si vědomi, že může dojít k situaci, že sourozenci pojedou v různých termínech. Zachováme však silná přátelství mezi kamarády stejných ​kových kategorií. Možné přesuny dětíkteré hraničně patří do obou věkových kategorií, s vámi budeme ​řešit individuálně. ** 
 +  - ** Pro všechny dosud přijaté děti platí možnost přednostního přihlášení pro příští rok** 
 + 
 +** Děkujeme ​vám za pochopení - věřte námže ani pro nás rozhodování nebylo lehké a vše proběhlo s ohledem na co nejlepší zajištění zdárného průběhu našeho tábora. **
  
-** Další informace budeme zveřejňovat na tomto místě na webu. Sledujte nás a společně se budeme těšit na krásné chvíle ve Sluneční zátoce v této těžké době.** 
  
 ====== Pro rodiče ====== ====== Pro rodiče ======