Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

U-reaktor

Uhelný kotel, vyhřívající vodu pro KVTV a v chladných dnech též umývárny a kajuty. Místo pro rychlé usušení obuvi. Pouze U-reaktor smí v SZ viditelně kouřit. Nikoho jiného by děti při kouření neměly přistihnout.