Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Pulec

Námořník, který opravdu a vážně zlobí. Námořníkům říkáme, že kdo se stane pulcem, koleduje si o předčasný odjezd z tábora domů. Do kategorie pulců se námořník dostane, pokud za den nasbírá na bodovací kartičce pět a více trestných bodů. Pulec jest trest výjimečný a kapitán by měl ke cvaknutí pátého trestného bodu přistupovat jen v krajních situacích. Někteří plavčíci se snaží pulce získat právě proto, aby mohli předčasně opustit tábor a vrátit se domů. Často se jedná o děti z neúplných nebo rozvrácených rodin - je třeba jednat velmi citlivě.