Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Toto je starší verze dokumentu!


Pokřiky

Mají magickou moc. Je možné je zvolávat kdykoliv, ale nejčastěji se tak činí během večerního nástupu.

"Pokřik Bobrův"
Naše lodi bouřným mořem plují! (plavčíci)
Námořníci na palubě stojí! (lodníci)
Nad hlavou jim silný vichr duje! (lodnice)
K vzdálenému cíli loďstvo naše pluje! (kadeti)
O námořnících
Adm. či cpt.: Námořníci, kteří neposlouchají své kapitány jsou...?
Mužstvo:   Stepní vlci!
Adm. či cpt.: Námořníci, kteří házejí papírky po palubách jsou...?
Mužstvo:   Mořské ochechule!
Adm. či cpt.: Ale námořníci, kteří poslouchají své kapitány jsou...?
Mužstvo:   Bílí andělé!
O počasí
Adm. či cpt.: Špatné počasí...?
Mužstvo:   ... nám neuškodí!
Adm. či cpt.: A dobré počasí...?
Mužstvo:   ... nám prospěje!
Hip hip hip
Adm. či cpt.: hip, hip, hip!
Mužstvo:   hurray! (čti, totiž křič "hurej")
Adm. či cpt.: Hip, Hip, Hip!
Mužstvo:   Hurray!
Adm. či cpt.: HIP, HIP, HIP
Mužstvo:   HURRAY, HURRAY, HURRAY!!!