Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Toto je starší verze dokumentu!


Mya Than

Dle některých námořníků či dokonce kapitánů legenda jménem myathan nikdy neexistovala. Opak je pravdou. Mya Thanovu přítomnost ve SZ dokládá několik foto:

  1. na jednom přidržuje dřevěnou pramici Admirálu Černému Bobrovi, tomu tmavému hlodavci
    sz_mya_than2.jpg
  2. na dalším měří skok snožmo plavčíkovi pod borovicí, která dostala jeho jméno, je za jeho zády a není vidět (!)
    sz_mya_than3.jpg
  3. na dalšim je (od leva) Mya Than, Hádě, hlavu otočenou doprava kormidelník Oldřich (dnes vysoký činovník mizející ODA) a zády k aparátu samotný Had (bylo to v roce, kdy měl naposledy kadety)
    sz_mya_than1.jpg