Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Křížovka

Komplexní hra pro celý tábor, ve které mezi sebou soupeří klany v rychlosti odhalení a vyluštění neznámé tajenky. Kapitáni jednotlivých klanů se typicky také účastní a pomáhají svému klanu v luštění. Hra je v kuloárech známá též jako krizovka a klanokaloskagatiáda.

Jako jedna z mála her poukazuje Křížovka na klasickou nutnost souladu trénovaného těla a nezakrnělého mozku, neb jen tato kombinace přináší vítězství.

Pravidla ve zkratce

Tajenka je vepsána neznámým způsobem do obdélníkové mřížky (většinou 5×5 či 6×6 polí). Na začátku hry má klan k dispozici jen tuto mřížku; jeho úkolem je postupně odhalit tolik polí, aby byl schopen vyluštit skrytou zprávu. Pole mohou obsahovat cokoliv, ale většinou jde o písmena či čísla.

Pro odhalení pole je nutné vyslat jednoho námořníka pro zadání úkolu. Ten doběhne (z mozkového centra svého klanu, někde v táboře) k zadavateli (jeho pozice je předem známa, bývá to někde na okraji tábora) a vyslechne jeho úkol. Po úspěšném splnění je námočník odměněn hledaným obsahem pole v tajence.

  • Z mnoha užitečných důvodů bývá zadavatelů více; každý sídlí úplně jinde a spravuje svou část tajných polí,
  • Je omezen počet námořníků, kteří mohou zároveň plnit úkoly (a odkrývat tak obsah tajenky) - často na dva,
  • K vyhrání není nutné odhalit všechna pole; dobře zašifrovaná zpráva je však při neúplném odkrytí jen těžce čitelná,
  • Bystří námořníci dokážou úkol splnit rovnou na místě („Kolik je v táboře starých chatek?“), ti ostatní se musí vrátit a optat u svého klanu.

Tajenka klasicky obsahuje umístění pokladu (mimo tábor). U pokladu je krom obligátního hlídače umístěna také „vrcholová kniha“, do níž se klany při příchodu zapíší. Ve hře tak není jen jeden vítěz (a ostatní poražení); při dostatečně dlouhém trvání hry se všechny klany k pokladu nakonec dostanou.

Z hraní Křížovky pochází řada klasických momentů a termínů, mj. „Gorila, Odula, Myš“ a „Jaká je ráže Julinky???“.