Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Toto je starší verze dokumentu!


Kadet

Nejzkušenější z nejzkušenějších námořníků, přichází z 8.- 9. třídy, avšak nevíce patnáctiletý. Stydí se hrát si, když už hraje, tak je soutěživý, ocení jednání jako „rovný s rovným“, za některá privilegia (např. jízdu na kánoi) od něj očekáváme spolupráci (přípravu her, PPT). Přerostlí kadeti rádi vedou programy s plavčíky nebo jim čtou pohádky. Při této činnosti jsou bedlivě sledováni admiralitou, protože z některých z nich se později rekrutují vicekapitáni.