Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Režim dne

7.30 Předbudíček (řehtačka), časy se operativně posouvají
7.45 Budíček (trubka), časy budíčku se operativně posouvají
7.46 - 8.00 Rozcvička a mytí podle pořadí, časy se operativně posouvají
8.00 - 8.30 Snídaně (gong, vlajka), časy se operativně posouvají
8.30 - 9.00 Úklid, hodnocení pořádku
9.00 - 11.45 Dopolední zaměstnání (gong)
12.00 - 12.45 Oběd (gong, vlajka)
12.45 - 14.00 Osobní volno v táboře
14.00 - 16.00 První odpolední zaměstnání (gong)
16.00 - 16.30 Svačina (gong, vlajka)
16.30 - 17.45 Druhé odpolední zaměstnání (gong)
17.45 - 18.00 Hodnocení dne, bodování
18.00 - 18.20 Banka (gong)
18.30 - 18.45 Nástup (siréna, vlajka)
19.00 - 19.30 Večeře (gong, vlajka)
19.30 - 20.00 Osobní volno v táboře
20.00 - 20.15 Mytí plavčíků (řehtačka), časy se operativně posouvají
20.15 - 20.30 Mytí lodníků (řehtačka), časy se operativně posouvají
20.30 - 20.45 Mytí kadetů (řehtačka), časy se operativně posouvají
20.50 Předpředvečerka (gong, vlajka), časy se operativně posouvají
21.00 Předvečerka (bubínek, počítání), časy se operativně posouvají
21.30 Večerka (trubka), časy se operativně posouvají