Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Deník

Pro větší hry a činnosti (oddílové, celotáborové) tiskneme motivační a/nebo upomínkové „listy deníku“. Obsahově i graficky je deník provázán s celotáborovou hrou. Příklady zvláštnějších forem deníku: kvarteto „Cesta tam a zase zpátky“, komiks o Sluneční zátoce.