Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Přihlašování

Přihlašování do Sluneční zátoky je možné od 1.2.2017 elektronicky vyplněním formuláře na adrese

http://prihlasky.slunecni-zatoka.cz/

Termíny a cena tábora

V roce 2017 jsou termíny dvacetidenních běhů:

 1. běh: 1. července - 20. července
 2. běh: 20. července - 8. srpna
 3. běh: 8. srpna - 27. srpna

Cena pobytu v roce 2017 je, včetně DPH za 20 denní běh:

 • 1. a 2. běh - 6.450 Kč
 • 3. běh - 6.350 Kč

p8210970.jpg

V ceně je zahrnuta „oddílová čepice“ a táborové tričko s obrázkem. Tuto částku je třeba uhradit do konce května, v případě prvního běhu do konce dubna.

Odjezd autobusů: z areálu ČZU v Praze-Suchdole vždy v 10.00 hod. (viz mapa)
Příjezd: tamtéž asi ve 14. 00 hodin

Horní věková hranice je stanovena na 14 let (na konci letních prázdnin). Přijetí dětí 15ti letých je možné po dohodě s admirálem (hlavním vedoucím) běhu, na který se dítě hlásí. V takovém případě laskavě použijte kontaktů. Program tábora je připravován jako hra pro děti - ne tedy pro mládež odrostlou školním škamnám. Vzhledem k náročnosti programu nemůžeme přijmout děti, které vyžadují zvláštní péči nebo navštěvují zvláštní školu.

Důležité informace

 • Děti, které jedou na tábor poprvé (malé, ale i ty větší), se lépe a rychleji adaptují na nové prostředí, mají-li vedle sebe i své kamarády. Doporučujeme proto posílat dítě poprvé na tábor i s jeho dobrým kamarádem.
 • Vzhledem k slabému mobilnímu signálu a v podstatě nulovým možnostem dobíjení mobilů (z bezpečnostních důvodů nemají děti volný přístup k zásuvkám) doporučujeme spoléhat na klasické poštovní služby a dětem na tábor mobilní telefon vůbec nedávat. Navíc u malých dětí jsou telefonické rozhovory vysloveně nevhodné. Slyšet hlas svého rodiče vede obvykle k tesklivým náladám. Pište raději dopisy.
 • Jede-li vaše dítě na náš tábor poprvé, určitě s ním navštivte webové stránky našeho tábora http://slunecnizatoka.czu.cz/ . Na nich se dozvíte řadu důležitých a zajímavých informací o programu, vybavení, tradicích a táborovém životě.
 • Za ztrátu a poškození cenných předmětů (jako jsou fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, atd.) zřizovatel neručí.
 • Z poplatků za pobyt dětí v táboře se kromě vlastního provozu hradí i údržba a vybavení objektů (kuchyně, jídelen, ošetřovny, umýváren, loděnice, chatek pro malé děti, stanů), nakupují se další pomůcky a vybavení pro pobyt a program (lůžkoviny, sportovní náčiní, potřeby pro putování, kanoe, pramice, pádla, plovací vesty), hradí se nájem a poplatky místnímu úřadu.
 • Podmínky storna jsou detailně popsány v tomto dokumentu.