Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

« zpět na Encyklopedii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
encyklopedie:klany [2012/11/07 20:17]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
encyklopedie:klany [2012/12/28 11:56] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Hra pro celý tábor, jejímž hlavním principem je sběr zlata (stříbra, drahokamů, jiných cenných materiálů) a honba za nepřátelskými životy. Hra je motivována klasickým dávným příběhem o rodech Skotů, vracejících se po dobách válek zpět do vlasti. Hra pro celý tábor, jejímž hlavním principem je sběr zlata (stříbra, drahokamů, jiných cenných materiálů) a honba za nepřátelskými životy. Hra je motivována klasickým dávným příběhem o rodech Skotů, vracejících se po dobách válek zpět do vlasti.
  
-Skotské klany jsou jednou z nejsložitějších táborových her; vysvětlování pravidel může zabrat až hodinu, což je - překvapivě - déle, než průběh samoté hry (typicky 45 minut). Špatně či nekompletně vysvětlená pravidla vedou k řadě konfliktů při hře, jež zpravidla není možné //ex post// řešit férovým způsobem; bez řádného vysvětlení také může snadno dojít k (i nevědomému) podvádění. Přesto jsou Skotské klany velmi oblíbenou hrou, hranou pravidelně až ke konci tábora. 
- 
- 
-===== Pravidla ve zkratce ===== 
-Pro sehrání Skotských klanů je nutno rozdělit tábor do [[klan|klanů]]. Každý klan má během hry své stanoviště,​ ve kterém setrvává jeho kapitán. Ostatní členové, vybaveni [[zivot|životem]],​ procházejí / probíhají tábor, kde hledají skrýše s pokladem, odnáší poklad po částech do svého stanoviště a různě interagují s ostatními účastníky hry. 
- 
-Po táboře je poklad rozmístěn v pokladnicích (počítáme je na desítky); každá pokladnice obsahuje řádově dvacet až padesát kusů pokladu. Jeden živý hráč unese právě jeden kus pokladu, takže přenesení obsahu jedné pokladnice do stanoviště vyžaduje mnoho úsilí. Kus pokladu přitom nelze mezi účastníky předávat. 
- 
-Všichni hráči navíc mohou kdykoliv (rukou protihráče) přijít o život: v tomto případě musí svému přemožiteli odevzdat krom života i poklad, pokud nějaký nesou. Odebrání života je možno realizovat buď klasicky (strhnutím,​ zvýhodňuje starší děti), nebo hrou kámen-nůžky-papír (rovné šance). 
- 
-Na konci hry se hodnotí počet nashromážděných kusů pokladu a množství ukořistěných cizích životů. 
  
 {{tag>​hry}} {{tag>​hry}}