Sluneční zátoka
Letní dětský tábor Vráž u Písku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

storno [2017/01/17 20:18]
ondras
storno [2017/01/17 20:28] (aktuální)
ondras
Řádek 18: Řádek 18:
   * více než 14 dnů před začátkem běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,    * více než 14 dnů před začátkem běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol, 
   * do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,   * do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol,
-  * do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za celou dobu tábora, poplatek za čepici poplatek za tričko. Zbylá část z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol, +  * do okamžiku zahájení běhu tábora, na který je dítě přihlášeno, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 25% z celkové ceny pobytu 75% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zbylá část z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina uvedená na přihlášce jako den a hodina odjezdu autobusů z Prahy 6 – Suchdol, 
-  * v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou část ceny pobytu odpovídající počtu dnůpo které již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 50% celkové ceny pobytu,+  * v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dnykdy dítě již na táboře nebude.
   * v průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu; rodiči v takovém případě nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.    * v průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu; rodiči v takovém případě nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele. 
  
Řádek 27: Řádek 27:
   * v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti) a povinnost předat vedoucímu příslušného běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta.   * v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti) a povinnost předat vedoucímu příslušného běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta.
   * v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce.   * v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce.
-  * v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou část ceny pobytu odpovídající počtu dnůpo které již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 50% celkové ceny pobytu, +  * v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dnykdy dítě již na táboře nebude. 
-  * z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrací rodiči poměrnou částku z ceny pobytu odpovídající počtu dnů, kdy již dítě na táboře nebude, maximálně však do výše 50% celkové ceny pobytu, +  * z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V takovém případě vrátí provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude. 
-  * z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte; uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího příslušného běhu tábora. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrátí rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.+  * z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte; uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího příslušného běhu tábora. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu rodiči nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.
  
 Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora. Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora.